Luft och ventilation är kritisk för trivsel inomhus. Vi ser på varje lokals olika förutsättningar och behov för att designa en effektivt ventilation.

Felsökning

Det är ofta under extrema väderförhållanden som vi märker fel i systemen. Fel kan ha funnits länge och bero på allt ifrån ventilationsaggregaten till smutsiga ventildon. Även vid temperaturer kring noll grader Celsius hamnar ventilationssystem i svårigheter att reglera temperatur och friskluft på tillfredställande sätt.

Injustering

Luftflöden är väldigt komplexa och behöver då och då trimmas för att vara ajour med hur människor vistas i lokalerna.