Vid energioptimering samlar vi först in information om byggnaden. Ritningar, beräkningar som gjorts och materialfakta behövs kartläggas. I mjukvaran IDA ICE och VIP Energy görs beräkningarna som ligge till grund för rekommendationer till utveckling av byggnaden i syfte att spara energi.

Säsonger

Energiberäkningar och optimering kan ske året om, dvs oberoende av vilken årstid. Detta skiljer sig alltså åt från mätning vid exempelvis OVK där vissa självdragsfastigheter bör göras under vinterhalvåret.

Energideklaration

När vi genomför arbete för att utfärda en energideklaration besöker vi byggnaden och gör okulär besiktning. Detta för att kvaliteten i energideklarationen hålls på högsta nivå. Vi tror inte att det går att leverera energideklarationer över internet utan besök och genom att endast läsa info i ritningar och formella dokument.