Område – Balder 27

balder 4 ändrad  1.3 klosterg2_marumsg3-7  20130913 499

Marumsgatan 3-7 samt Klostergatan 2

Fastigheten ligger i centrala Skara och är byggd 1963-64. I fastigheten finns lägenheter som är i storleken 1:or – 6:or. Därutöver innehåller fastigheten affärslokaler på bottenvåningen, restaurang, tandläkare och kontorslokaler på 2:a och 3:e våning. ComHem finns i fastigheten.